Organization
VersaBox Sp. z o.o.
Exhibition stand

Hall 3, Stand E04

Areas

smart factories, robotics, industry 4.0

Downloads & Links
Contact
dr Jakub Michalski

VersaBox projektuje i wytwarza autonomiczne roboty mobilne typu SGV (SelfGuidedVehicles). Do etapu komercjalizacji wprowadzane są aktualnie dwie linie produktowe robotów do automatyzacji procesów intra-logistycznych w zakładach produkcyjnych i magazynach. Opracowane rozwiązania przygotowywane są obecnie do fazy pilotażowej, prowadzonej w rzeczywistych warunkach procesowych u pierwszych zainteresowanych klientów. Rozwiązania firmy są odpowiedzią na koncepcję Industry 4.0, która zakłada, że roboty nie wykonują jedynie prostych czynności w powtarzalny sposób, ale muszą być zintegrowane z całym systemem inteligentnej fabryki/magazynu. Oczekuje się, że roboty będą pracować “ramię w ramię” z człowiekiem oraz innymi urządzeniami, w zintegrowanym łańcuchu procesów i informacji. Transportowe roboty VersaBox dzięki wbudowanej inteligencji poruszają się pomiędzy ludźmi i innymi urządzeniami bezkolizyjnie i bezpiecznie, mogą być też z łatwością zintegrowane z systemem zarządzania produkcją bądź magazynem. Optymalizacja i automatyzacja wewnętrznych procesów logistycznych ma szczególne znaczenie w obliczu nowoczesnych metod produkcyjnych typu lean, kanban i just in time. W szczególności potrzebne są rozwiązania wspierające częsty transport mniejszych ilości towarów np. między magazynem, a linią produkcyjną. Obsługa transportu wewnętrznego w statystycznym magazynie czy zakładzie produkcyjnym stanowi ok. 60% aktywności, przy kosztach pracy sięgających 50% wszystkich kosztów operacyjnych. Coraz dotkliwiej dotykają tę branże również problemy z niedostępnością kadr oraz konsekwencje wypadków z wózkami widłowymi. Dzięki wprowadzeniu dostępnych całą dobę zrobotyzowanych systemów transportowych fabryki zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną, redukują koszty i zwiększają ciągłość pracy, co w efekcie przekłada się na zwiększenie efektywności produkcji i zysków dla firmy.